Autoritatile: beneficiari FS

Identifica problemele intampinate de autoritati si institutii publice in gestionarea si implementarea proiectelor finantate din fondurile structurale!

1. Denumirea organizatiei:

 

50 characters left.

2. Datele dvs. de contact (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail)*:

 

350 characters left.

Alege principalele probleme cu care se confrunta autoritatile si institutiile publice in calitate de beneficiari!

( *bifeaza o singura varianta de raspuns pentru fiecare sectiune)

3. CAPACITATE PROPRIE:

Personal insuficient/ nespecializat in scrierea si implementarea proiectelor finantate din fs
Fluctuatia personalului si migrarea acestuia catre sectorul privat/ nonguvernamental
Personal "demotivat" cu un grad ridicat de incarcare dpdv al sarcinilor si responsabilitatilor asumate
  • Comment:

  • 500 characters left.

 4. RELATIA cu FINANTATORUL (INFORMARE, TRANSPARENTA)

Informatii insuficiente privind oportunitatile de finantare
Comunicare greoaie si dificila cu finantatorul pe parcursul implementarii proiectului
Informatii contradictorii, interpretari diferite pe aceleasi spete din partea personalului AM/OI
Aplicarea neunitara si subiectiva (in urma vizitelor de monitorizare) a prevederilor OUG66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene
  • Comment:

  • 500 characters left.

5. PROCEDURILE de ACHIZITII PUBLICE

Conditii neavantajoase pentru autoritatile contractante in contextul reducerii subcriteriilor de evaluare
Includerea obligativitatii verificarii anterioare de catre ANRMAP a documentatiei de atribuire
Respingeri repetate ale documentatiilor de atribuire de catre ANRMAP si nesolicitarea tuturor elementelor de la primul termen
  • Comment:

  • 500 characters left.

6. ALTI FACTORI INTERESATI

"Influente" de natura economica/politica asupra proiectelor aflate in diverite faze: scriere/evaluare/ implementare
Orgolii si managementul defectuos al relatiei cu partenerii din proiect in cazul proiectelor implementate in parteneriat
Riscul neasumarii de catre noii alesi/noile conduceri (alesi locali, structuri de conducere ale universitatilor etc.) a unor proiecte aflate in implementare sau finalizate si aflate in faza de asigurare a sustenabilitatii
  • Comment:

  • 500 characters left.

*Structural Consulting Group (S.C. Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG S.R.L.) este inscrisa in registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter personal transmise de dvs. in cadrul acestui sondaj nu vor fi facute publice sau transmise unei terte parti.